مدرسه علوم و فنون کامپیوتری جنگل

نسخه‌ی کامل: گنو/لینوکس
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

گنو/لینوکس

موضوع‌ها

  1. برنامه linkchecker چک کننده لینک‌های شکسته (0 پاسخ‌ها:)
  2. برنامه kazam (0 پاسخ‌ها:)
  3. برنامه cmatrix (0 پاسخ‌ها:)