چه موضوعی را برای کارگاه ۱۸ آذر می‌پسندید؟
داده کاوی
41.67%
5 41.67%
عوامل کیفی نرم‌افزار
16.67%
2 16.67%
انواع سیستم عامل در موبایل و کارایی‌های آن
16.67%
2 16.67%
طراحی کلی کارمان در یک نرم‌افزار قبل از آغاز کد زدن
0%
0 0%
مدیریت پروژه
25.00%
3 25.00%
مجموع: 12 رای 100%