مدرسه علوم و فنون کامپیوتری جنگل
نکته مهم درباره ویژگی یک سایت خوب - نسخه قابل چاپ

+- مدرسه علوم و فنون کامپیوتری جنگل (http://school.jangal.co)
+-- انجمن: متفرقه (http://school.jangal.co/forumdisplay.php?fid=31)
+--- انجمن: سرگرمی و گفتُگو (http://school.jangal.co/forumdisplay.php?fid=33)
+--- موضوع: نکته مهم درباره ویژگی یک سایت خوب (/showthread.php?tid=832)نکته مهم درباره ویژگی یک سایت خوب - hadi3 - 10-Aug-2017

[عکس: 80310_jangal%20social%20network%20good%20site.jpg]

 یک سایت خوب سایتی است که کاربرانش برای انجام کارها لازم نیست فکر کنند و به راحتی می‌توانند با آن کار کنند.