مدرسه علوم و فنون کامپیوتری جنگل
نکته مهم درباره ایجاد لینک در سایت - نسخه قابل چاپ

+- مدرسه علوم و فنون کامپیوتری جنگل (http://school.jangal.co)
+-- انجمن: متفرقه (http://school.jangal.co/forumdisplay.php?fid=31)
+--- انجمن: سرگرمی و گفتُگو (http://school.jangal.co/forumdisplay.php?fid=33)
+--- موضوع: نکته مهم درباره ایجاد لینک در سایت (/showthread.php?tid=838)نکته مهم درباره ایجاد لینک در سایت - Honey - 13-Aug-2017

[عکس: 68690_jangal%20social%20network%20sample%20links.jpg]

بیشتر لینک‌هایی که ایجاد می‌شود باید به صفحه اصلی و بقیه لینک‌ها به صفحات داخلی اشاره کند.