مدرسه علوم و فنون کامپیوتری جنگل
نکته مهم درباره اهمیت عنوان صفحات سایت - نسخه قابل چاپ

+- مدرسه علوم و فنون کامپیوتری جنگل (http://school.jangal.co)
+-- انجمن: متفرقه (http://school.jangal.co/forumdisplay.php?fid=31)
+--- انجمن: سرگرمی و گفتُگو (http://school.jangal.co/forumdisplay.php?fid=33)
+--- موضوع: نکته مهم درباره اهمیت عنوان صفحات سایت (/showthread.php?tid=841)نکته مهم درباره اهمیت عنوان صفحات سایت - hadi3 - 15-Aug-2017

[عکس: 60608_jangal%20social%20network%20title.jpg]

انتخاب صحیح، برای عنوان صفحه یکی از نکات اصلی تاثیرگذاری در سئو است.