آموزشی ویدیویی Git
#11
یازدهمین قسمت از آموزش Git ضمیمه شده.


فایل‌های پیوست
.mp4   Git11.mp4 (اندازه 20.09 MB / تعداد دانلود: 0)
به منظور قدردانی از ارسال‌های مفید فقط از دکمه «تشکر» استفاده نمایید.
تاثیر افزونه Alexa بر روی آمار سایت | طراحی سایت در گیلان | خرید شماره ارسال و دریافت پیامک
پاسخ
#12
دوازدهمین قسمت از آموزش Git ضمیمه شده.


فایل‌های پیوست
.mp4   Git12.mp4 (اندازه 12.15 MB / تعداد دانلود: 0)
به منظور قدردانی از ارسال‌های مفید فقط از دکمه «تشکر» استفاده نمایید.
تاثیر افزونه Alexa بر روی آمار سایت | طراحی سایت در گیلان | خرید شماره ارسال و دریافت پیامک
پاسخ
#13
سیزدهمین قسمت از آموزش Git ضمیمه شده.


فایل‌های پیوست
.mp4   Git13.mp4 (اندازه 23.22 MB / تعداد دانلود: 0)
به منظور قدردانی از ارسال‌های مفید فقط از دکمه «تشکر» استفاده نمایید.
تاثیر افزونه Alexa بر روی آمار سایت | طراحی سایت در گیلان | خرید شماره ارسال و دریافت پیامک
پاسخ
#14
چهاردهمین قسمت از آموزش Git ضمیمه شده.


فایل‌های پیوست
.mp4   Git14.mp4 (اندازه 26.71 MB / تعداد دانلود: 0)
به منظور قدردانی از ارسال‌های مفید فقط از دکمه «تشکر» استفاده نمایید.
تاثیر افزونه Alexa بر روی آمار سایت | طراحی سایت در گیلان | خرید شماره ارسال و دریافت پیامک
پاسخ
#15
پانزدهمین قسمت از آموزش Git ضمیمه شده.


فایل‌های پیوست
.mp4   Git15.mp4 (اندازه 12.73 MB / تعداد دانلود: 0)
به منظور قدردانی از ارسال‌های مفید فقط از دکمه «تشکر» استفاده نمایید.
تاثیر افزونه Alexa بر روی آمار سایت | طراحی سایت در گیلان | خرید شماره ارسال و دریافت پیامک
پاسخ
#16
شانزدهمین قسمت از آموزش Git ضمیمه شده.


فایل‌های پیوست
.mp4   Git16.mp4 (اندازه 8.61 MB / تعداد دانلود: 0)
به منظور قدردانی از ارسال‌های مفید فقط از دکمه «تشکر» استفاده نمایید.
تاثیر افزونه Alexa بر روی آمار سایت | طراحی سایت در گیلان | خرید شماره ارسال و دریافت پیامک
پاسخ
#17
هفدهمین قسمت از آموزش Git ضمیمه شده.


فایل‌های پیوست
.mp4   Git17.mp4 (اندازه 15.59 MB / تعداد دانلود: 0)
به منظور قدردانی از ارسال‌های مفید فقط از دکمه «تشکر» استفاده نمایید.
تاثیر افزونه Alexa بر روی آمار سایت | طراحی سایت در گیلان | خرید شماره ارسال و دریافت پیامک
پاسخ
#18
هجدهمین قسمت از آموزش Git ضمیمه شده.


فایل‌های پیوست
.mp4   Git18.mp4 (اندازه 24.58 MB / تعداد دانلود: 0)
به منظور قدردانی از ارسال‌های مفید فقط از دکمه «تشکر» استفاده نمایید.
تاثیر افزونه Alexa بر روی آمار سایت | طراحی سایت در گیلان | خرید شماره ارسال و دریافت پیامک
پاسخ
#19
نوزدهمین قسمت از آموزش Git ضمیمه شده.


فایل‌های پیوست
.mp4   Git19.mp4 (اندازه 37.76 MB / تعداد دانلود: 0)
به منظور قدردانی از ارسال‌های مفید فقط از دکمه «تشکر» استفاده نمایید.
تاثیر افزونه Alexa بر روی آمار سایت | طراحی سایت در گیلان | خرید شماره ارسال و دریافت پیامک
پاسخ
#20
بیستمین قسمت و آخرین قسمت از آموزش Git ضمیمه شده.
امیدوارم که از این سری از آموزش‌های ویدیویی استفاده کرده باشید.
اگر سؤالی در مورد گیت و یا بقیه ورژن کنترلرها داشتید لطفا تاپیکی جداگانه بزنید.


فایل‌های پیوست
.mp4   Git20.mp4 (اندازه 24.35 MB / تعداد دانلود: 0)
به منظور قدردانی از ارسال‌های مفید فقط از دکمه «تشکر» استفاده نمایید.
تاثیر افزونه Alexa بر روی آمار سایت | طراحی سایت در گیلان | خرید شماره ارسال و دریافت پیامک
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان